Search

ГРАФИЦИ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ – за учениците в самостоятелна форма на обучение през ноемврийска сесия за 2021-2022 уч.г.

График за провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021-2022 г.-ноемврийска сесия

График за провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021-2022 г.-февруарска сесия

График за провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021-2022 г.-мартенска сесия

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ – за учениците в самостоятелна форма на обучение през ноемврийска сесия за 2021-2022 уч.г.

График за Контролни и Класни работи през I учебен срок на учебната 2021-2022 г.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ I учебен срок, 2021-2022 учебна година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ от учителите за І учебен срок, 2021-2022 учебна година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ от учителите в ГЦОУД за І учебен срок, 2021-2022 учебна година