ГРАФИЦИ

График за провеждането на изпити за учениците – Самостоятелна форма на обучение за учебната 2019-2020г.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ II учебен срок, 2019-2020 учебна година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ за ІI учебен срок, 2019-2020 учебна година

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ за ІI учебен срок, 2019-2020 учебна година

График за провеждането на изпити за учениците – Самостоятелна форма на обучение за учебната 2019-2020г.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ I учебен срок, 2019-2020 учебна година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ за І учебен срок, 2019-2020 учебна година

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ за І учебен срок, 2019-2020 учебна година

График за провеждането на изпити за учениците – Самостоятелна форма на обучение за учебната 2019-2020г.