Search

2022-2023 УЧ. Г.

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ- 01.11.2022 Г.

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ- 22.09.2022 Г.

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022-2023 Г.- 15.09.2022 Г.