Дейности на учители и ПС

2019 – 2020 учебна година:

Коледна кампания „Деца помагат на деца“

Месец на хуманитарните и природните науки

Обучение на тема: Портфолиото на учителя

Заедно за училище без насилие

„Лидерство“ – обучение с Десислава Парушева

16 ноември – Ден на Толерантността

Обучение на тема:“Приобщаващото образование“


Лидерството и лидерските стилове в образователен контекст

2018 – 2019 учебна година:

Превенция и рискове от ранните бракове при подрастващите

Участие на г-жа Кремена Сорирова в семинар „Музеят като образователна среда”, организиран от РИМ „Д-р Симеон Табаков”- Сливен, със съдействието на РУО – гр. Сливен

Открит урок по БЕЛ в VIа клас – ръководител: Юра Стойкова

Урок по случай 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция

 Открит урок по самоподготовка на г-н Веселин Балъкчиев

Семинар с г-жа Ангелина Димитрова на тема:“Четенето, разбирането и осмислянето на писмен текст – основен проблем в обучението на учениците с различен от българския семеен език. Създаване на подходяща учебна среда, стимулираща четенето.“

      Открит урок по занимания по интереси на г-жа А.Ценова

Табло за месеца на детското творчество

Форми и особености на кибертормоза

Табло „Пожарна безопасност и защита на населението“

Светът на конфликта и позитивния микроклимат в училище.

Час по толерантност

Взаимните ползи от образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /14-16.11.2018/

Открит урок по география

Запознаване със системата“Преподавай като лидер“

„Превенция на насилието“

Европейски ден без загинали на пътя