Проект „Подкрепа за успех“

 

Ръководители на групите за допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения:

 • Иван Иванов
 • Таня Железова
 •  Десислава Парущева
 •  Радостина Чолакова
 •  Юра Стойкова
 •  Иванка Качарова
 • Мария Димова-Георгиева
 • Надежда Николова
 • Ваня Малендакова
 • Росица Иванова
 • Милена Христова