Заседания

Покана за заседание на Oбществения съвет на 03.07.2020 г.

Покана за заседание на Oбществения съвет на 05.03.2020 г.

Покана за заседание на Oбществения съвет на 09.01.2020 г.

Покана за заседание на Oбществения съвет на 16.12.2019 г.

Покана до родителите на учениците от ОУ „Найден Геров“ за излъчване на представители в Обществения съвет на 11.12.2019 г.

Покана за заседание на Обществения съвет на 07.10.2019 г.

Покана за заседание на Обществения съвет на 13.09.2019 г.

Покана за заседание на Обществения съвет на 09.09.2019 г.

Покана за заседание на Обществения съвет на 03.07.2019 г.

Покана за заседание на Обществения съвет на 10.04.2019 г.

Покана за заседание на Обществения съвет на 25.03.2019 г.

Покана за заседание на Обществения съвет на 01.03.2019 г.

Покана за заседание на Обществения съвет на 25.01.2019 г.

Покана за заседание на Обществения съвет на 15.10.2018 г.

Покана за заседание на Обществения съвет на 14.09.2018 г.

Покана за заседание на Обществения съвет на 07.09.2018 г.

Покана за заседание на Обществения съвет на 26.07. 2018 г.

Покана за заседание на Обществения съвет на 27.04.2018 г.

Покана за заседание на Обществения съвет на 14.03.2018 г.

Покана за заседание на Обществения съвет на 22.02.2018 г.

Покана за заседание на Обществения съвет на 25.01.2018 г.

Покана за заседание на Обществения съвет на 05.10.2017 г.

Покана за заседание на Обществения съвет на 05.09.2017 г.

Покана за заседание на Обществения съвет на 21.08.2017 г.

Покана за заседание на обществения съвет на 27.04.2017 г.

Покана за заседание на обществения съвет на 28.03.2017 г.

Покана за заседание на обществения съвет на 17.03.2017 г.

Покана за заседание на обществения съвет на 10.02.2017 г.

Покана за заседание на обществения съвет на 25.01.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

За подпомагане дейността на развитието на ОУ „Найден Геров“ и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои Първото заседание на Обществения съвет към училището.

Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, Ви уведомяваме, че на 25.01.2017 г. от 16,00 ч. в Компютърния кабинет на училището, ул. „Каменица“ № 2, ще се проведе Заседание при следния дневен ред:

-         Избор на  Председател и Секретар на Обществения съвет към ОУ„Найден Геров“;

-         Приемане на Правилник за работа на обществения съвет към ОУ„Найден Геров“;

-         Излъчване на представители на обществения съвет, които да участват с право на съвещателен глас в заседанията на педагогическия съвет.

Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Найден Геров“.

Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни.

 

МАДЛЕНА ГЕОРГИЕВА,

ДИРЕКТОР НА ОУ„НАЙДЕН ГЕРОВ“

СЪОБЩЕНИЕ

        За подпомагане дейността на развитието на ОУ „Найден Геров“ и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои Първото заседание на Обществения съвет към училището.

Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, Ви уведомяваме, че на 06.01.2017 г. от 16,00 ч. в Компютърния кабинет на училището, ул. „Каменица“ № 2, ще се проведе Заседание при следния дневен ред:

-         Избор на  Председател и Секретар на Обществения съвет към ОУ „Найден Геров“.

Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Найден Геров“.

Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни.

 

 МАДЛЕНА ГЕОРГИЕВА,

ДИРЕКТОР НА ОУ„НАЙДЕН ГЕРОВ“

 

            УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

         За подпомагане дейността на развитието на ОУ „Найден Геров“ и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 7, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои създаването на Обществен съвет към училището.

Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, каня Вас на 20.12.2016 г. от 16,00 ч. в Компютърния кабинет на училището, ул. „Каменица“ № 2, за провеждане на събрание на родителите при следния дневен ред:

-         Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

-         Избор на  състав/членове и резервни членове на Обществен съвет към ОУ„Найден Геров“.

Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Найден Геров“.

Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни.

 

 

 МАДЛЕНА ГЕОРГИЕВА,

ДИРЕКТОР НА ОУ„НАЙДЕН ГЕРОВ“

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

      За подпомагане развитието на ОУ „Найден Геров“ и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои създаването на Обществен съвет към училището=

Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, каня Вас на 05.12.2016 г. от 16,00 ч. в класната стая на Вашето дете, ул. „Каменица“ № 2, за провеждане на среща с родителите при следния дневен ред:

-         Функции и организация на дейността на Обществения съвет към ОУ„Найден Геров“.

-         Избор на двама представители от паралелка за участие в събранието на родителите за създаване и състав на Обществен съвет към ОУ „Найден Геров“.

Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Найден Геров“.

Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни.

 

 

МАДЛЕНА ГЕОРГИЕВА,

ДИРЕКТОР НА ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“