Педагогически персонал

Иван Иванов Иванов- Начален учител

Десислава Огнянова Парушева- Начален учител

Радостина Апостолова Чолакова – Начален учител

Таня Тодорова Железова – Начален учител

Юра Величкова Стойкова- Учител по Български език и литература

Иванка Илиева Качарова- Учител по Български език и литература

Кремена Сотирова Сотирова- Учител по История и цивилизация и Английски език

Мария Петровна Божекова- Учител по Физическо възпитание и спорт

Красимира Симеонова Стоева- Учител по География и икономика и Биология и здравно образование

Мария Димитрова Димова- Георгиева- Учител по Математика

Надежда Андреева Николова – Учител по Изобразително изкуство, Музика, Технологии/Технологии и предприемачество

Елена Стефанова Стефанова- Христова – Учител в ГЦОУД

Антонина Ростиславова Ценова-  Учител в ГЦОУД

Димитър Веселинов Мушков – Учител в ГЦОУД

Росица Николова Иванова – Учител в ГЦОУД

Веселина Димитрова Георгиева- Учител в ГЦОУД

Веселин Велчев Балъкчиев – Учител в ГЦОУД

Ваня Сашева Дамянова – Учител в ГЦОУД

Милена Иванова Христова – Учител в ГЦОУД

Мария Георгиева Велева- Учител подготвителна група