Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Човекът и природата в прогимназиален етап – V б клас

Ръководител: Надежда Николова