Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература-VII а клас

Ръководител: Юра Стойкова