Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика-VII а клас

Ръководител: Мария Димова- Георгиева