Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика-начален етап-II клас

Ръководител: Таня Железова