Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература-начален етап-III клас

Ръководител: Десислава Парушева