Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика-начален етап-III клас

Ръководител: Десислава Парушева