Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в прогимназиален етап – V б клас

Ръководител: Иванка Качарова