Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в прогимназиален етап – V а клас

Ръководител: Иванка Качарова