Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература-начален етап-I клас

Ръководител: Иван Иванов