Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика-VII б клас

 

Ръководител: Мария Димова- Георгиева