Search

2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в начален етап-I клас с Г-жа Антония Енчева

 

Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика в начален етап- I клас с Г-жа Антония Енчева

Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в начален етап- II клас с Г-жа Светлана Андреева


Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика в начален етап- II клас с Г-жа Светлана Андреева

Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в начален етап- III клас с Г-н Иван Иванов


Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика в начален етап – III клас с Г-н Иван Иванов

Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в начален етап – IV клас с Г-жа Таня Железова


Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика в начален етап – IV клас с Г-жа Таня Железова

Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в прогимназиален етап –VI а клас с Г-жа Юра Стойкова


Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в прогимназиален етап –VI б клас с Г-жа Юра Стойкова

Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в прогимназиален етап- VII а клас с Г-жа Иванка Качарова


Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в прогимназиален етап- VII б клас с Г-жа Иванка Качарова

Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика в прогимназиален етап- VII а клас с Г-жа Мария Димитрова-Георгиева


Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика в прогимназиален етап- VII б клас с Г-жа Мария Димитрова-Георгиева