Паралелки

 През учебната 2019/2020 г. в  училището се обучават 238 ученици, разпределени в десет паралелки от  І до VІІ клас и една предучилищна група. 

 

 

Related posts:

Comments are closed.