Информация за провеждане на онлайн занятия по време на извънредното положение в Република България

Предвид въведеното извънредното положение в Република България, ние от ОУ „Найден Геров“ с. Гавраилово приехме предизвикателството да обучаваме учениците си дистанционно. Започнахме да се подготвяме на 13.03.2020 година. Стартирахме успешно на 16.03.2020 година, като всички учители спазват седмичното разписание на училището. Нашите учители направиха и невъзможното да стартираме с тази нова форма на обучение. Учениците ни работят с голямо старание и отговорност. На родителите, благодарим за оказаното доверие и подкрепа. През периода 13-16.04.2020г. ще олекотим програмата на учениците, като въвеждаме следния график:

Понеделник- 13.04.2020г.

1 час: Български език и литература

2 час: Изобразително изкуство

3 час: Занимания по интереси

4 час: Занимания по интереси

Вторник- 14.04.2020г.

1 час: Математика

2 час: Технологии и предприемачество

3 час: Занимания по интереси

4 час: Занимания по интереси

Сряда- 15.04.2020г.

1 час: Български език и литература

2 час: Музика

3 час: Занимания по интереси

4 час: Занимания по интереси

Четвъртък- 16.04.2020г.

1 час: Математика

2 час: Физическо възпитание и спорт

3 час: Занимания по интереси

4 час: Занимания по интереси

От 21.04.2020 година ще продължим с изучаването на учебния материал, според седмичното разписание на училището. Очакваме с нетърпение скоро да се видим в двора на ОУ „Найден Геров“ с. Гавраилово.

Related posts:

Comments are closed.