Календар

юли 2021
П В С Ч П С Н
« май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

najdengerov

Обяви за прием на документи за двама Експерти „Образователни дейности“по проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

1. Обява Експерт  „Образователни дейности“ за изготвяне или актуализиране на стратегически документи на училището за образователна интеграция на  децата и учениците от етнически малцинства за изпълнение на дейностите по проект  BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

2. Обява експерт „Образователни дейности“ за идентифициране на потребностите на педагогическите специалисти от обучения за работа в мултикултурна среда“ за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Информационно-разяснителна кампания „Пази горите от пожар“ и „Пази реколтата от пожар“

„Пази горите от пожар“ и „Пази реколтата от пожар“- НАУЧИ КАК….

  

 

 

 

       Интернет страница на ГДПБЗН-МВР


Резултати от класиране в Националния конкурс за фотография „Фотоприказки” – Кърджали 2020

Информация за провеждане на онлайн занятия по време на извънредното положение в Република България

Предвид въведеното извънредното положение в Република България и съгласно Заповед № РД-09-856/09.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката обучението на учениците ще се провежда в периода 12.04-30.04.2021 г., както следва:

 1. Учебният процес продължава присъствено за учениците от 1-4 клас.
 2. Учебният процес се организира присъствено за учениците в 7 клас за периода 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.
 3. Учебният процес се организира присъствено за учениците в 5 клас за периода от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.
 4. Учебният процес се организира в ОРЕС за учениците 5-7 клас извън горепосочените в т. 2 и 3 за тях периоди. Спазва се утвърденото седмично разписание от РЗИ-Сливен.

Предвид въведеното извънредното положение в Република България и съгласно Заповед № РД-09-748/19.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката обучението на децата в ПГ и учениците от 1-7 клас ще се провежда в електронна среда в периода 22.03-31.03.2021 г..

График на часовете:

V – VII клас
1 час 7,50 – 8,30
междучасие 8,30 – 8,40
2 час 8,40 – 9,20
междучасие 9,20 – 9,40
3 час 9,40 – 10,20
междучасие 10,20 – 10,30
4 час 10,30 – 11,10
междучасие 11,10 – 11,20
5 час 11,20 – 12,00
междучасие 12,00 – 12,10
6 час 12,10 – 12,50
междучасие 12,50 – 13,00
7 час 13,00 – 13,40


Предвид въведеното извънредното положение в Република България и съгласно Заповед № РД-09-290/29.01.2021 г. на Министъра на образованието обучението на учениците ще се провежда в периода 01.02-17.03.2021 г., както следва:

 1. Учебният процес продължава присъствено за учениците от 1-4 клас.
 2. Учебният процес се организира присъствено за учениците в 7 клас за периода 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г.
 3. Учебният процес се организира присъствено за учениците в 5 клас за периода от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г.
 4. Учебният процес се организира присъствено за учениците в 6 клас за периода от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г.
 5. Учебният процес се организира в ОРЕС за учениците 5-7 клас извън горепосочените в т. 2,3 и 4 за тях периоди. Спазва се утвърденото седмично разписание от РЗИ-Сливен.

 

I. Въвеждане на присъствено обучение, считано от 04.01.2021 г. на учениците от I до IV клас, съгласно утвърденото седмично разписание от РЗИ-Сливен.

II. Въвеждане на обучение от разстояние, считано от 04.01.2021 г. до 31.01.2021г. включително , на учениците от V до VII клас

График на часовете:

V – VII клас
1 час 7,50 – 8,30
междучасие 8,30 – 8,40
2 час 8,40 – 9,20
междучасие 9,20 – 9,40
3 час 9,40 – 10,20
междучасие 10,20 – 10,30
4 час 10,30 – 11,10
междучасие 11,10 – 11,20
5 час 11,20 – 12,00
междучасие 12,00 – 12,10
6 час 12,10 – 12,50
междучасие 12,50 – 13,00
7 час 13,00 – 13,40

Предвид въведеното извънредното положение в Република България и съгласно Заповед № РД-09-3457/26.11.2020 г. на Министъра на образованието обучението на учениците ще се провежда в електронна среда в периода 30.11-21.12.2020 г., в следните форми:

 

 • I-III клас: за целия посочен период се провеждат часове за занимания по интереси, за допълнителна работа за преодоляване на пропуските, за упражнения, за творчески дейности, за екипни проекти;
 • IV-VI клас:

 

-1 седмица/30.11-04.12.2020 г./- часовете се провеждат по утвърденото седмично разписание при целодневна организация на учебния ден;

 

-2 и 3 седмица/07-21.12.2020 г./- за целия посочен период се провеждат часове за занимания по интереси, за допълнителна работа за преодоляване на пропуските, за упражнения, за творчески дейности, за екипни проекти;

 

 • VII клас: часовете се провеждат по утвърденото седмично разписание при целодневна организация на учебния ден за целия посочен период;

 

 График на часовете:

 

 • 3 седмици/30.11-21.12.2020 г./ за I-III клас:

 

Преди обед- занимания по интереси и проектни дейности

 

Следобед- занимания по интереси и проектни дейности

 

 

 • 1 седмица/30.11-04.12.2020 г./ за IV-VII клас:

 

 

IV-VII клас ГЦОУД-IV-VII клас
1 08:00-08:30 30 мин 1 12:30-13:00 30 мин
2 08:40-09:10 30 мин 2 13:00-13:30 30 мин
3 09:20-09:50 30 мин 3 13:40-14:10 30 мин
4 10:00-10:30 30 мин 4 14:10 14:40 30 мин
5 10:40-11:10 30 мин 5 14:40 15:10 30 мин
6 11:20-11:50 30 мин 6 15:10 15:40 30 мин
7 12:00-12:30 30 мин

 

 

 • 2 и 3 седмица/7-21.12.2020 г./ за IV-VI клас:

 

Преди обед- занимания по интереси и проектни дейности

 

Следобед- занимания по интереси и проектни дейности

 

 

 • 3 седмици/30.11-21.12.2020 г./ за VII клас:

 

VII клас ГЦОУД-VII клас
1 08:00-08:30 30 мин 1 12:30-13:00 30 мин
2 08:40-09:10 30 мин 2 13:00-13:30 30 мин
3 09:20-09:50 30 мин 3 13:40-14:10 30 мин
4 10:00-10:30 30 мин 4 14:10 14:40 30 мин
5 10:40-11:10 30 мин 5 14:40 15:10 30 мин
6 11:20-11:50 30 мин 6 15:10 15:40 30 мин
7 12:00-12:30 30 мин


 

Очакваме с нетърпение скоро да се видим в двора на ОУ „Найден Геров“- с. Гавраилово.

План-прием за учебната 2021-2022 г.

Училищен план-прием за учебната 2021-2022 г.

График на изпитите за учениците от самостоятелна форма на обучение.

График за провеждането на изпити за учениците – Самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021г.

Дата      Час                Учебен предмет Клас

1.

09.11     16.00ч. Български език и литература                – ООП V-VІІ

2.

10.11     16.00ч. Български език и литература                – ИУЧ V-VІІ

3.

11.11     16.00ч. Английски език                                      - ООП V-VІІ

4.

12.11     16.00ч. Математика                                             - ООП V-VІІ

5.

13.11     16.00ч. Математика                                             - ИУЧ V- VІІ

6.

16.11     16.00ч. История и цивилизации                        - ООП V-VІІ

7.

17.11     16.00ч. История и цивилизация                         - ИУЧ  V-VІІ

8.

18.11     16.00ч. Физика и астрономия                            - ООП V-VІІ

9.

19.11     16.00ч. География и икономика                        - ООП VІІ

10.

20.11     16.00ч. Музика                                                    - ООП V-VІІ

11.

23.11     16.00ч. Биология и здравно образование          - ООП VІІ

12.

24.11     16.00ч. Човекът и природата                              - ООПХимия и опазване на околната среда   - ООП V-VІVІІ

13.

25.11     16.00ч. Информационни технологии                - ООП V -VІІ

14.

26.11     16.00ч. Изобразително изкуство                        - ООП V-VІІ

15.

27.11     16.00ч. Технологии и предприемачество          – ООП V-VІІ

16.

30.11     16.00ч. Физическо възпитание и спорт             - ООП V-VІІ

 

Дата      Час                Учебен предмет Клас
1. 08.02     16.00ч. Български език и литература                - ООП V-VІІ
2. 09.02     16.00ч. Български език и литература                - ИУЧ V-VІІ
3. 10.02     16.00ч. Английски език                                     - ООП V-VІІ
4. 11.02     16.00ч. Математика                                            - ООП V-VІІ
5. 12.02     16.00ч. Математика                                            - ИУЧ V- VІІ
6. 15.02     16.00ч. История и цивилизации                       - ООП V-VІІ
7. 16.02     16.00ч. История и цивилизация                       - ИУЧГеография и икономика                      - ИУЧ V-VІІ
8. 17.02     16.00ч. География и икономика                       - ООП V-VІІ
9. 18.02     16.00ч. Физика и астрономия                           - ООП VІІ
10. 19.02     16.00ч. Музика                                                   - ООП V-VІІ
11. 22.02     16.00ч. Биология и здравно образование         - ООП VІІ
12. 23.02     16.00ч. Човекът и природата                             - ООПХимия и опазване на околната среда  – ООП V-VІVІІ
13. 24.02    16.00ч. Физическо възпитание и спорт           – ООП V -VІІ
14. 25.02     16.00ч. Информационни технологии              – ООП V-VІІ
15. 26.02     16.00ч. Изобразително изкуство                      - ООП V-VІІ
16. 01.03     16.00ч. Технологии и предприемачество         - ООП V-VІІ

 

Дата      Час                Учебен предмет

Клас

1.

08.03     13.00ч. Български език и литература                - ООП V-VІІ

2.

09.03     13.00ч. Български език и литература                - ИУЧ V-VІІ

3.

10.03     13.00ч. Английски език                                     - ООП V-VІІ

4.

11.03     13.00ч. Математика                                            - ООП V-VІІ

5.

12.03     13.00ч. Математика                                            - ИУЧ V- VІІ

6.

15.03     13.00ч. История и цивилизации                       - ООП V-VІІ

7.

16.03     13.00ч. История и цивилизация                       - ИУЧ V-VІІ

8.

17.03     13.00ч. Физика и астрономия                           - ООП VІІ

9.

18.03     13.00ч. География и икономика                        - ООП V-VІІ

10.

19.03     13.00ч. Музика                                                   - ООП V-VІІ

11.

22.03     13.00ч. Биология и здравно образование         - ООП VІІ

12.

23.03     13.00ч. Човекът и природата                             - ООП

Химия и опазване на околната среда  – ООП

V-VІ

VІІ

13.

24.03     13.00ч. Информационни технологии              – ООП V-VІІ

14.

25.03     13.00ч. Изобразително изкуство                      - ООП V-VІІ

15.

26.03     13.00ч. Технологии и предприемачество         - ООП V-VІІ

16.

29.03     13.00ч. Физическо възпитание и спорт           – ООП V -VІІ

 

 

 

 

 

 

Вестник Азбуки- „Когато в училище е интересно“

Статия във в. Азбуки за ОУ „Найден Геров“

Да помогнем заедно!

Капачки за добри дела

Практически насоки за действие в случай на инцидент и насилие

Практически насоки за действия при инцидент и насилие и в други критични ситуации

II място от Конкурса „Аз решавам“ на ДАЗД-гр. София

Ганчо Иванов Ганчев VIII клас- II място

Чл. 31 Право да почиват и играят и да се присъединяват към културни и творчески дейности

Стоян Денчев Василев VIII клас- поощрителна награда

Чл. 24 Право на здравословна храна