najdengerov

Информация за провеждане на онлайн занятия по време на извънредното положение в Република България

Предвид въведеното извънредното положение в Република България, ние от ОУ „Найден Геров“ с. Гавраилово приехме предизвикателството да обучаваме учениците си дистанционно. Започнахме да се подготвяме на 13.03.2020 година. Стартирахме успешно на 16.03.2020 година, като всички учители спазват седмичното разписание на училището. Нашите учители направиха и невъзможното да стартираме с тази нова форма на обучение. Учениците ни работят с голямо старание и отговорност. На родителите, благодарим за оказаното доверие и подкрепа. През периода 13-16.04.2020г. ще олекотим програмата на учениците, като въвеждаме следния график:

Понеделник- 13.04.2020г.

1 час: Български език и литература

2 час: Изобразително изкуство

3 час: Занимания по интереси

4 час: Занимания по интереси

Вторник- 14.04.2020г.

1 час: Математика

2 час: Технологии и предприемачество

3 час: Занимания по интереси

4 час: Занимания по интереси

Сряда- 15.04.2020г.

1 час: Български език и литература

2 час: Музика

3 час: Занимания по интереси

4 час: Занимания по интереси

Четвъртък- 16.04.2020г.

1 час: Математика

2 час: Физическо възпитание и спорт

3 час: Занимания по интереси

4 час: Занимания по интереси

От 21.04.2020 година ще продължим с изучаването на учебния материал, според седмичното разписание на училището. Очакваме с нетърпение скоро да се видим в двора на ОУ „Найден Геров“ с. Гавраилово.

План-прием за учебната 2020-2021 г.

Училищен план-прием за учебната 2020-2021 г.

График на изпитите за учениците от самостоятелна форма на обучение.

График за провеждането на изпити за учениците – Самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020г.

Дата      Час                Учебен предмет Клас

1.

16.03     16.40ч. Български език и литература                - ООП V-VІІ

2.

17.03     16.40ч. Български език и литература                - ИУЧ V-VІІ

3.

18.03     16.40ч. Английски език                                     - ООП V-VІІ

4.

19.03     16.40ч. Математика                                            - ООП V-VІІ

5.

20.03     16.40ч. Математика                                            - ИУЧ V-VІІ

6.

23.03     16.40ч. История и цивилизации                       - ООП V-VІІ

7.

24.03     16.40ч. История и цивилизация                        - ИУЧ V-VІІ

8.

25.03     16.40ч. География и икономика                       - ООП V-VІІ

9.

26.03     16.40ч. Музика                                                   - ООП V-VІІ

10.

27.03     16.40ч. Човекът и природата                            - ООП V-VІ

11.

30.03     16.40ч. Физическо възпитание и спорт           – ООП V -VІІ

12.

31.03     16.40ч. Информационни технологии              – ООП V-VІІ

13.

01.04     16.40ч. Изобразително изкуство                      - ООП V-VІІ

14.

02.04     16.40ч. Технологии и предприемачество        – ООП V-VІІ

 

Дата      Час                Учебен предмет Клас

1.

10.02     16.10ч. Български език и литература                - ООП V-VІІ

2.

11.02     16.10ч. Български език и литература                - ИУЧ V-VІІ

3.

12.02     16.10ч. Английски език                                     - ООП V-VІІ

4.

13.02     16.10ч. Математика                                           - ООП V-VІІ

5.

14.02     16.10ч. Математика                                           - ИУЧ V- VІІ

6.

17.02     16.10ч. История и цивилизации                         - ООП V-VІІ

7.

18.02     16.10ч. История и цивилизация                         - ИУЧ V-VІІ

8.

19.02     16.10ч. География и икономика                        – ООП V-VІІ

9.

20.02     16.10ч. Музика                                                  – ООП V-VІІ

10.

21.02     16.10ч. Човекът и природата                             - ООП V-VІ

11.

24.02     16.10ч. Физическо възпитание и спорт              – ООП V -VІІ

12.

25.02     16.10ч. Информационни технологии                 - ООП V-VІІ

13.

26.02     16.10ч. Изобразително изкуство                       - ООП V-VІІ

14.

27.02     16.10ч. Технологии и предприемачество           - ООП V-VІІ

 

 

Дата      Час                Учебен предмет Клас

1.

11.11     16.00ч. Български език и литература                 - ООП V-VІІ

2.

12.11     16.00ч. Български език и литература                 - ИУЧ V-VІІ

3.

13.11     16.00ч. Английски език                                      – ООП V-VІІ

4.

14.11     16.00ч. Математика                                            - ООП V-VІІ

5.

15.11     16.00ч. Математика                                            - ИУЧ V- VІІ

6.

18.11     16.00ч. История и цивилизации                          – ООП V-VІІ

7.

19.11     16.00ч. История и цивилизация                          – ИУЧ V-VІІ

8.

20.11     16.00ч. География и икономика                          – ООП V-VІІ

9.

21.11     16.00ч. Физика и астрономия                              – ООП VІІ

10.

22.11     16.00ч. Музика                                                   - ООП V-VІІ

11.

25.11     16.00ч. Биология и здравно образование            – ООП VІІ

12.

26.11     16.00ч. Човекът и природата                               - ООПХимия и опазване на околната среда       - ООП V-VІVІІ

13.

27.11     16.00ч. Физическо възпитание и спорт                – ООП V -VІІ

14.

28.11     16.00ч. Информационни технологии                    – ООП V-VІІ

15.

29.11     16.00ч. Изобразително изкуство                          – ООП V-VІІ

16.

02.12     16.00ч. Технологии и предприемачество              – ООП V-VІІ

 

 

Вестник Азбуки- „Когато в училище е интересно“

Статия във в. Азбуки за ОУ „Найден Геров“

Да помогнем заедно!

Капачки за добри дела

Практически насоки за действие в случай на инцидент и насилие

Практически насоки за действия при инцидент и насилие и в други критични ситуации

II място от Конкурса „Аз решавам“ на ДАЗД-гр. София

Ганчо Иванов Ганчев VIII клас- II място

Чл. 31 Право да почиват и играят и да се присъединяват към културни и творчески дейности

Стоян Денчев Василев VIII клас- поощрителна награда

Чл. 24 Право на здравословна храна

II място на конкурс за надпяване на Групата „Български народни песни и танци“ по Проект „Твоят час“

Благодарствено писмо от ръководителя на групата „Български народни песни и танци“- Г-жа Донка Иванова

Снимки от Конкурса за надпяване „С песните на Йовчо Караиванов“

Графици за прием за учебната 2020-2021 г.

График за приемане на деца в полудневни групи и ученици в I клас за учебната 2020-2021 г.

Публична изява по Проект „Твоят час“

СНИМКИ от проведената публична изява на 24.02.2017 г. на групата за обучителни затруднения по Български език и литература- IV клас:

 

 

 

СНИМКИ от проведената публична изява на 24.02.2017 г. на групата за обучителни затруднения по Български език и литература- I клас:

СНИМКИ от проведената публична изява на 24.02.2017 г. на групата за обучителни затруднения по Български език и литература- III клас:

 

 

 

 

СНИМКИ от проведената публична изява на 02.02.2017 г. на групата за обучителни затруднения по математика- IV клас:

Снимки от проведената  съвместна публична изява на 31.01.2017 г. на  групите:

  • Български народни хора и танци;
  • Български народни песни и танци;
  • Пътешествие назад във времето;
  • Цветна дъга;
  • Сръчни ръчички;
  • Подвижни игри и зумба.