Външно оценяване

Външно оценяване

IV клас

Български език и литература – 27 май 2020 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2020 г., начало 10,00 часа

VII клас

Български език и литература – 9 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Математика – 11 юни 2019 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Continue reading