Олимпиади, Състезания, Конкурси

Олимпиадите започват в:

-16:00 часа на 05.12.2019 г. по БЕЛ;
-16:00 часа на 12.12.2019 г. по Математика;
-10:00 часа на 25.01.2020г. по „Знам и мога“ за IV клас.

Олимпиади, Състезания, Конкурски