Учебна информация

Графици за прием за учебната 2019-2020 г.

График за приемане на деца в полудневни групи и ученици в I клас за учебната 2019-2020 г.

Седмично разписание

Организация на учебния ден в ОУ Найден Геров за учебната 2019-2020 г.

Седмично разписание 2019-2020 учебна година – I срок

 

Външно оценяване

IV клас

Български език и литература – 27 май 2020 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2020 г., начало 10,00 часа

VII клас

Български език и литература – 9 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Математика – 11 юни 2019 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Continue reading

Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. есенна

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. коледна

05.02.2020 г. междусрочна

11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за XII клас

Неучебни дни:

20.05.2020 г. ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г. втори ДЗИ

09.06.2020 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

11.06.2020 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. I – ХIІ клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

14.05.2020 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)

29.05.2020г. І – III клас (14 учебни седмици)

16.06.2020 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2020 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2020 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици)