Учебна информация

Информация за провеждане на онлайн занятия по време на извънредното положение в Република България

Предвид въведеното извънредното положение в Република България, ние от ОУ „Найден Геров“ с. Гавраилово приехме предизвикателството да обучаваме учениците си дистанционно. Започнахме да се подготвяме на 13.03.2020 година. Стартирахме успешно на 16.03.2020 година, като всички учители спазват седмичното разписание на училището. Нашите учители направиха и невъзможното да стартираме с тази нова форма на обучение. Учениците ни работят с голямо старание и отговорност. На родителите, благодарим за оказаното доверие и подкрепа. През периода 13-16.04.2020г. ще олекотим програмата на учениците, като въвеждаме следния график:

Понеделник- 13.04.2020г.

1 час: Български език и литература

2 час: Изобразително изкуство

3 час: Занимания по интереси

4 час: Занимания по интереси

Вторник- 14.04.2020г.

1 час: Математика

2 час: Технологии и предприемачество

3 час: Занимания по интереси

4 час: Занимания по интереси

Сряда- 15.04.2020г.

1 час: Български език и литература

2 час: Музика

3 час: Занимания по интереси

4 час: Занимания по интереси

Четвъртък- 16.04.2020г.

1 час: Математика

2 час: Физическо възпитание и спорт

3 час: Занимания по интереси

4 час: Занимания по интереси

От 21.04.2020 година ще продължим с изучаването на учебния материал, според седмичното разписание на училището. Очакваме с нетърпение скоро да се видим в двора на ОУ „Найден Геров“ с. Гавраилово.

Графици за прием за учебната 2020-2021 г.

График за приемане на деца в полудневни групи и ученици в I клас за учебната 2020-2021 г.

Седмично разписание

Организация на учебния ден в ОУ Найден Геров за учебната 2019-2020 г.

Седмично разписание 2019-2020 учебна година – I срок

Седмично разписание 2019-2020 учебна година – II срок

 

 

Външно оценяване

IV клас

Български език и литература – 27 май 2020 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2020 г., начало 10,00 часа

VII клас

Български език и литература – 9 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Математика – 11 юни 2019 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Continue reading

Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. есенна

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. коледна

05.02.2020 г. междусрочна

11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за XII клас

Неучебни дни:

20.05.2020 г. ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г. втори ДЗИ

09.06.2020 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

11.06.2020 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. I – ХIІ клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

14.05.2020 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)

29.05.2020г. І – III клас (14 учебни седмици)

16.06.2020 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2020 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2020 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици)