Ученици

План-прием за учебната 2020-2021 г.

Училищен план-прием за учебната 2020-2021 г.

График на изпитите за учениците от самостоятелна форма на обучение.

График за провеждането на изпити за учениците – Самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020г.

Дата      Час                Учебен предмет Клас

1.

16.03     16.40ч. Български език и литература                - ООП V-VІІ

2.

17.03     16.40ч. Български език и литература                - ИУЧ V-VІІ

3.

18.03     16.40ч. Английски език                                     - ООП V-VІІ

4.

19.03     16.40ч. Математика                                            - ООП V-VІІ

5.

20.03     16.40ч. Математика                                            - ИУЧ V-VІІ

6.

23.03     16.40ч. История и цивилизации                       - ООП V-VІІ

7.

24.03     16.40ч. История и цивилизация                        - ИУЧ V-VІІ

8.

25.03     16.40ч. География и икономика                       - ООП V-VІІ

9.

26.03     16.40ч. Музика                                                   - ООП V-VІІ

10.

27.03     16.40ч. Човекът и природата                            - ООП V-VІ

11.

30.03     16.40ч. Физическо възпитание и спорт           – ООП V -VІІ

12.

31.03     16.40ч. Информационни технологии              – ООП V-VІІ

13.

01.04     16.40ч. Изобразително изкуство                      - ООП V-VІІ

14.

02.04     16.40ч. Технологии и предприемачество        – ООП V-VІІ

 

Дата      Час                Учебен предмет Клас

1.

10.02     16.10ч. Български език и литература                - ООП V-VІІ

2.

11.02     16.10ч. Български език и литература                - ИУЧ V-VІІ

3.

12.02     16.10ч. Английски език                                     - ООП V-VІІ

4.

13.02     16.10ч. Математика                                           - ООП V-VІІ

5.

14.02     16.10ч. Математика                                           - ИУЧ V- VІІ

6.

17.02     16.10ч. История и цивилизации                         - ООП V-VІІ

7.

18.02     16.10ч. История и цивилизация                         - ИУЧ V-VІІ

8.

19.02     16.10ч. География и икономика                        – ООП V-VІІ

9.

20.02     16.10ч. Музика                                                  – ООП V-VІІ

10.

21.02     16.10ч. Човекът и природата                             - ООП V-VІ

11.

24.02     16.10ч. Физическо възпитание и спорт              – ООП V -VІІ

12.

25.02     16.10ч. Информационни технологии                 - ООП V-VІІ

13.

26.02     16.10ч. Изобразително изкуство                       - ООП V-VІІ

14.

27.02     16.10ч. Технологии и предприемачество           - ООП V-VІІ

 

 

Дата      Час                Учебен предмет Клас

1.

11.11     16.00ч. Български език и литература                 - ООП V-VІІ

2.

12.11     16.00ч. Български език и литература                 - ИУЧ V-VІІ

3.

13.11     16.00ч. Английски език                                      – ООП V-VІІ

4.

14.11     16.00ч. Математика                                            - ООП V-VІІ

5.

15.11     16.00ч. Математика                                            - ИУЧ V- VІІ

6.

18.11     16.00ч. История и цивилизации                          – ООП V-VІІ

7.

19.11     16.00ч. История и цивилизация                          – ИУЧ V-VІІ

8.

20.11     16.00ч. География и икономика                          – ООП V-VІІ

9.

21.11     16.00ч. Физика и астрономия                              – ООП VІІ

10.

22.11     16.00ч. Музика                                                   - ООП V-VІІ

11.

25.11     16.00ч. Биология и здравно образование            – ООП VІІ

12.

26.11     16.00ч. Човекът и природата                               - ООПХимия и опазване на околната среда       - ООП V-VІVІІ

13.

27.11     16.00ч. Физическо възпитание и спорт                – ООП V -VІІ

14.

28.11     16.00ч. Информационни технологии                    – ООП V-VІІ

15.

29.11     16.00ч. Изобразително изкуство                          – ООП V-VІІ

16.

02.12     16.00ч. Технологии и предприемачество              – ООП V-VІІ

 

 

Вестник Азбуки- „Когато в училище е интересно“

Статия във в. Азбуки за ОУ „Найден Геров“

Да помогнем заедно!

Капачки за добри дела

Практически насоки за действие в случай на инцидент и насилие

Практически насоки за действия при инцидент и насилие и в други критични ситуации

II място от Конкурса „Аз решавам“ на ДАЗД-гр. София

Ганчо Иванов Ганчев VIII клас- II място

Чл. 31 Право да почиват и играят и да се присъединяват към културни и творчески дейности

Стоян Денчев Василев VIII клас- поощрителна награда

Чл. 24 Право на здравословна храна

II място на конкурс за надпяване на Групата „Български народни песни и танци“ по Проект „Твоят час“

Благодарствено писмо от ръководителя на групата „Български народни песни и танци“- Г-жа Донка Иванова

Снимки от Конкурса за надпяване „С песните на Йовчо Караиванов“

Публична изява по Проект „Твоят час“

СНИМКИ от проведената публична изява на 24.02.2017 г. на групата за обучителни затруднения по Български език и литература- IV клас:

 

 

 

СНИМКИ от проведената публична изява на 24.02.2017 г. на групата за обучителни затруднения по Български език и литература- I клас:

СНИМКИ от проведената публична изява на 24.02.2017 г. на групата за обучителни затруднения по Български език и литература- III клас:

 

 

 

 

СНИМКИ от проведената публична изява на 02.02.2017 г. на групата за обучителни затруднения по математика- IV клас:

Снимки от проведената  съвместна публична изява на 31.01.2017 г. на  групите:

 • Български народни хора и танци;
 • Български народни песни и танци;
 • Пътешествие назад във времето;
 • Цветна дъга;
 • Сръчни ръчички;
 • Подвижни игри и зумба.

 

 

Съобщение за неучебен ден- 11.01.2017 г.

    По Заповед на Кмета на Община Сливен – Стефан Радев,

11 януари – сряда, се обявява за НЕУЧЕБЕН ДЕН!

Работа по проект „Твоят час“

http://tvoiatchas.mon.bg/

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Заповядайте на 06.03.2017 г. в 14:00 часа в ОУ „Найден Геров“, където  ще се проведе публична изява по Проект „Твоят час“ на групата за обучителни затруднения по Български език и литература- IV клас.

Тема на събитието: Драматизация „Щъркът иде“

Водещ: Янка Величкова Кирилова

Участници: Учениците от групата за обучителни затруднения- IV клас

С уважение,

Мадлена Георгиева

Директор на ОУ „Найден Геров“

Заповядайте на 27.02.2017 г. в 14:00 часа в ОУ „Найден Геров“, където  ще се проведе публична изява по Проект „Твоят час“ на групата за занимания по интереси „Пътешествие назад във времето“- V-VIII клас.

Тема на събитието: Проект за изработване на възрожденско знаме. Изложба на проектите. Сценка „Галената щерка“.

Водещ: Кремена Сотирова Сотирова

Участници: Учениците от групата за занимания по интереси „Пътешествие назад във времето“- V-VIII клас.

С уважение,

Мадлена Георгиева

Директор на ОУ „Найден Геров“

Заповядайте на 24.02.2017 г. в 13:10 часа в ОУ „Найден Геров“, където  ще се проведе публична изява по Проект „Твоят час“ на групата за обучителни затруднения по Български език и литература- III клас.

Тема на събитието: Глагол. Лице на глагола.- открит урок

Водещ: Гинчо Стоянов Танев

Участници: Учениците от групата за обучителни затруднения по Български език и литература- III клас

С уважение,

Мадлена Георгиева

Директор на ОУ „Найден Геров“

Заповядайте на 02.02.2017 г. в 15:20 часа в ОУ „Найден Геров“, където  ще се проведе публична изява по Проект „Твоят час“ на групата за обучителни затруднения по Математика- IV клас.

Тема на събитието: Занимателна математика

Водещ: Янка Величкова Кирилова

Участници: Учениците от групата за обучителни затруднения- IV клас

С уважение,

Мадлена Георгиева

Директор на ОУ „Найден Геров“

Заповядайте на 31.01.2017 г. в 13:00 часа в Читалище „Слънце 1928″- с. Гавраилово, където  ще се проведе публична изява по Проект „Твоят час“ на групите за занимания по интереси:

 • Български народни хора и танци;
 • Български народни песни и танци;
 • Пътешествие назад във времето;
 • Цветна дъга;
 • Сръчни ръчички;
 • Подвижни игри и зумба.

Програма на събитието: 

Изложба на рисунки, апликации, изделия

Изложба на обредни хлябове

Драматизация на приказката „Житената питка“

Изпълнения на местни песни и фолклорни хора

Зумба танц „Gummy Bear”

Водещи: Ръководителите на групите за занимания по интереси

Участници: Учениците от групите за занимания по интереси

С уважение,

Мадлена Георгиева

Директор на ОУ „Найден Геров“

Заповядайте на 23.12.2016 г. в ОУ „Найден Геров“, където  ще се проведе публична изява по Проект „Твоят час“ на групата за обучителни затруднения по Български език и литература- I клас.

Тема на събитието: Коледа и Нова година

Водещ: Мария Петрова Кирова

Участници: Учениците от групата за обучителни затруднения- I клас

С уважение,

Мадлена Георгиева

Директор на ОУ „Найден Геров“

СНИМКИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА 23.12.2016 Г.: