Monthly Archives: април 2013

На ПИГ- четем, рисуваме, творим!

Обществени поръчки

Прием

Училищен план-прием за учебната 2020-2021 г.

Паралелки

 През учебната 2019/2020 г. в  училището се обучават 238 ученици, разпределени в десет паралелки от  І до VІІ клас и една предучилищна група. 

 

 

Олимпиади, Състезания, Конкурски

Бюджет

Отчет на бюджет- второ тримесечие на 2020 г.

Отчет на бюджет- първо тримесечие на 2020 г.

Отчет на бюджет – четвърто тримесечие на 2019 г.

Отчет на бюджет- трето тримесечие на 2019 г.

Отчет на бюджет- второ тримесечие на 2019 г.

Отчет на бюджет- първо тримесечие на 2019 г.

Отчет на бюджет – четвърто тримесечие на 2018 г.

Отчет на бюджет- трето тримесечие на 2018 г.

Отчет на бюджет- второ тримесечие на 2018 г.

Отчет на бюджет- първо тримесечие на 2018 г.

Отчет на бюджет-четвърто тримесечие на 2017 г.

Отчет на бюджет-трето тримесечие на 2017 г.

Отчет на бюджет-второ тримесечие на 2017 г.

Отчет на бюджет-първо тримесечие на 2017 г.

Отчет на бюджет за 2016 г.

Отчет на бюджет – второ тримесечие на 2016г.

Отчет на бюджет – първо тримесечие на 2016

Отчет на бюджет – четвърто тримесечие на 2015г.

Отчет на бюджет – трето тримесечие на 2015г.

Отчет на бюджет – второ тримесечие на 2015г.

Отчет на бюджет – първо тримесечие 2015

Отчет на бюджета – четвърто тримесечие 2013 – 2014 г.

Отчет на бюджета – трето тримесечие 2013 – 2014  г.

 

 

Седмично разписание

Организация на учебния ден в ОУ Найден Геров за учебната 2019-2020 г.

Седмично разписание 2019-2020 учебна година – I срок

Седмично разписание 2019-2020 учебна година – II срок

 

 

Външно оценяване

IV клас

Български език и литература – 27 май 2020 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2020 г., начало 10,00 часа

VII клас

Български език и литература – 9 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Математика – 11 юни 2019 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Continue reading

Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. есенна

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. коледна

05.02.2020 г. междусрочна

11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за XII клас

Неучебни дни:

20.05.2020 г. ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г. втори ДЗИ

09.06.2020 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

11.06.2020 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. I – ХIІ клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

14.05.2020 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)

29.05.2020г. І – III клас (14 учебни седмици)

16.06.2020 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2020 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2020 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

Публични покани

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ