Monthly Archives: февруари 2018

График на изпитите за учениците от самостоятелна форма на обучение.

График за провеждането на изпити за учениците – Самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020г.

Дата      Час                Учебен предмет Клас

1.

11.11     16.00ч. Български език и литература                 - ООП V-VІІ

2.

12.11     16.00ч. Български език и литература                 - ИУЧ V-VІІ

3.

13.11     16.00ч. Английски език                                      – ООП V-VІІ

4.

14.11     16.00ч. Математика                                            - ООП V-VІІ

5.

15.11     16.00ч. Математика                                            - ИУЧ V- VІІ

6.

18.11     16.00ч. История и цивилизации                          – ООП V-VІІ

7.

19.11     16.00ч. История и цивилизация                          – ИУЧ V-VІІ

8.

20.11     16.00ч. География и икономика                          – ООП V-VІІ

9.

21.11     16.00ч. Физика и астрономия                              – ООП VІІ

10.

22.11     16.00ч. Музика                                                   - ООП V-VІІ

11.

25.11     16.00ч. Биология и здравно образование            – ООП VІІ

12.

26.11     16.00ч. Човекът и природата                               - ООП

Химия и опазване на околната среда       - ООП

V-VІ

VІІ

13.

27.11     16.00ч. Физическо възпитание и спорт                – ООП V -VІІ

14.

28.11     16.00ч. Информационни технологии                    – ООП V-VІІ

15.

29.11     16.00ч. Изобразително изкуство                          – ООП V-VІІ

16.

02.12     16.00ч. Технологии и предприемачество              – ООП V-VІІ