Monthly Archives: февруари 2018

График на изпитите за учениците от самостоятелна форма на обучение.

График за провеждането на изпити за учениците – Самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020г.

Дата      Час                Учебен предмет Клас

1.

16.03     16.40ч. Български език и литература                - ООП V-VІІ

2.

17.03     16.40ч. Български език и литература                - ИУЧ V-VІІ

3.

18.03     16.40ч. Английски език                                     - ООП V-VІІ

4.

19.03     16.40ч. Математика                                            - ООП V-VІІ

5.

20.03     16.40ч. Математика                                            - ИУЧ V-VІІ

6.

23.03     16.40ч. История и цивилизации                       - ООП V-VІІ

7.

24.03     16.40ч. История и цивилизация                        - ИУЧ V-VІІ

8.

25.03     16.40ч. География и икономика                       - ООП V-VІІ

9.

26.03     16.40ч. Музика                                                   - ООП V-VІІ

10.

27.03     16.40ч. Човекът и природата                            - ООП V-VІ

11.

30.03     16.40ч. Физическо възпитание и спорт           – ООП V -VІІ

12.

31.03     16.40ч. Информационни технологии              – ООП V-VІІ

13.

01.04     16.40ч. Изобразително изкуство                      - ООП V-VІІ

14.

02.04     16.40ч. Технологии и предприемачество        – ООП V-VІІ

 

Дата      Час                Учебен предмет Клас

1.

10.02     16.10ч. Български език и литература                - ООП V-VІІ

2.

11.02     16.10ч. Български език и литература                - ИУЧ V-VІІ

3.

12.02     16.10ч. Английски език                                     - ООП V-VІІ

4.

13.02     16.10ч. Математика                                           - ООП V-VІІ

5.

14.02     16.10ч. Математика                                           - ИУЧ V- VІІ

6.

17.02     16.10ч. История и цивилизации                         - ООП V-VІІ

7.

18.02     16.10ч. История и цивилизация                         - ИУЧ V-VІІ

8.

19.02     16.10ч. География и икономика                        – ООП V-VІІ

9.

20.02     16.10ч. Музика                                                  – ООП V-VІІ

10.

21.02     16.10ч. Човекът и природата                             - ООП V-VІ

11.

24.02     16.10ч. Физическо възпитание и спорт              – ООП V -VІІ

12.

25.02     16.10ч. Информационни технологии                 - ООП V-VІІ

13.

26.02     16.10ч. Изобразително изкуство                       - ООП V-VІІ

14.

27.02     16.10ч. Технологии и предприемачество           - ООП V-VІІ

 

 

Дата      Час                Учебен предмет Клас

1.

11.11     16.00ч. Български език и литература                 - ООП V-VІІ

2.

12.11     16.00ч. Български език и литература                 - ИУЧ V-VІІ

3.

13.11     16.00ч. Английски език                                      – ООП V-VІІ

4.

14.11     16.00ч. Математика                                            - ООП V-VІІ

5.

15.11     16.00ч. Математика                                            - ИУЧ V- VІІ

6.

18.11     16.00ч. История и цивилизации                          – ООП V-VІІ

7.

19.11     16.00ч. История и цивилизация                          – ИУЧ V-VІІ

8.

20.11     16.00ч. География и икономика                          – ООП V-VІІ

9.

21.11     16.00ч. Физика и астрономия                              – ООП VІІ

10.

22.11     16.00ч. Музика                                                   - ООП V-VІІ

11.

25.11     16.00ч. Биология и здравно образование            – ООП VІІ

12.

26.11     16.00ч. Човекът и природата                               - ООПХимия и опазване на околната среда       - ООП V-VІVІІ

13.

27.11     16.00ч. Физическо възпитание и спорт                – ООП V -VІІ

14.

28.11     16.00ч. Информационни технологии                    – ООП V-VІІ

15.

29.11     16.00ч. Изобразително изкуство                          – ООП V-VІІ

16.

02.12     16.00ч. Технологии и предприемачество              – ООП V-VІІ