Search

2018-2019 и 2019-2020 уч.год.

Групи:

„Забавна математика“ – ръководител: Светлана Андреева

Описание: Извънкласна дейност за развитие на критично мислене, увереност и творчески подход за справяне с учебния материал по математика. Посредством откривателски игрови подход и логически задачи да се събуди интересът на учениците, за да успеят.

2019-2020 учебна година – I клас

2018-2019 учебна година – II клас

 

„Детска работилница“ – ръководител: Таня Железова

Описание: Учениците ще изработват изделия с природни материали, хартия, прежда, плат(текстил), бои; ще се запознаят с различни материали и техники за изработване на апликации, пана и предмети.

2019-2020 учебна година – II клас

2018-2019 учебна година – I клас

 

„В движение – всяко постижение“ – ръководител: Мария Божекова

Описание: Чрез движения с музикален съпровод да се възпитават естетически чувства, ритмичност и синхрон на изпълненията. Това е модерен танцов фитнес за деца, който включва лесни комбинации от танцови движения, забавни упражнения и игри, които спомагат за координацията, физическото и интелектуално развитие на учениците.

2019-2020 учебна година – III клас

2018-2019 учебна година – III клас

„Аз творецът“ – ръководител: Надежда Николова

Описание: Индивидуална и групова работа с учениците, даващи възможност за творческо мислене и развиване на усет към цветовете и формите, към изкуството и природата, формиране на естетически вкус.

2019-2020 учебна година

2018-2019 учебна година

„Християнските ценности в нашето общество“ – ръководител: Красимира Стоева

Описание: Групата има за цел да се запознае с основните християнски ценности, които да служат на учениците, за да разширят хоризонта на мисленето си и да се стремят към един по-добър начин на живот. 

2019-2020 учебна година

2018-2019 учебна година