Search

2021-2022 уч. година

1. Група за занимания по интереси „Аз творецът“- 6б клас с Г-жа Надежда Николова:

 

2. Група за занимания по интереси „В движение всяко постижение“- 4 клас с Г-жа Мария Божекова:

3. Група за занимания по интереси „Спортът през погледа на технологиите“- 6а клас с Г-жа Мария Божекова:

4. Група за занимания по интереси „Християнски ценности“- 5б клас с Г-жа Красимира Стоева:

5. Група за занимания по интереси „Играя и смятам“- 1 клас с Г-жа Яна Тодорова:

6. Група за занимания по интереси „Моят еко отпечатък“- 2 клас с Г-жа Яна Тодорова:

6. Група за занимания по интереси „Забавна математика“- 3 клас с Г-н Иван Иванов:

7. Група за занимания по интереси „Историята през погледа на театъра“- 5а клас с Г-жа Кремена Сотирова: