Search

2022-2023 уч. година

  1. Група за занимания по интереси „Аз творецът“- 5а клас с Г-жа Надежда Николова:

2. Група за занимания по интереси „В движение всяко постижение“- 3а клас с Г-жа Мария Божекова:
3. Група за занимания по интереси „Спортът през погледа на технологиите“- 6б клас с Г-жа Мария Божекова:
4. Група за занимания по интереси „Християнски ценности“- 5б клас с Г-жа Красимира Стоева:

5. Група за занимания по интереси „Играя и смятам“- 1 клас с Г-жа Яна Тодорова:
6. Група за занимания по интереси „Моят еко отпечатък“- 2 клас с Г-жа Яна Тодорова:
7. Група за занимания по интереси „Забавна математика“- 4 клас с Г-н Иван Иванов:

8. Група за занимания по интереси „Историята през погледа на театъра“- 6а клас с Г-жа Кремена Сотирова: