Search

2023-2024 г.

1. Група за занимания по интереси „Забавна математика“- 4а клас с Г-жа Милена Христова

2. Група за занимания по интереси“Моят еко отпечатък“-2 клас с Г-жа Яна Тодорова

 

3. Група за занимания по интереси“Играя и смятам“-1 клас с Г-жа Яна Тодорова

4. Група за занимания по интереси“Английски език и технологии“-3 клас с Г-н Метин Башев