Search

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

2022-2023 учебна година:

Наименование на групата: Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи

Ръководител: Цветелина Дюлгерова

2021-2022 учебна година:

Наименование на групата: Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи

Ръководител: Цветелина Дюлгерова

2020-2021 учебна година:

Наименование на групата: Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи

Ръководител: Цветелина Дюлгерова

2019-2020 учебна година:

 

Наименование на групата: Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи

Ръководител: Мария Велева