Search

Проект „Образование за утрешния ден“

https://oud.mon.bg/

УЧЕБНА 2023-2024 г.:

Ръководител: Илияна Андреева

Клуб „В света на компютърния дизайн“

 

УЧЕБНА 2022-2023 г.:

Ръководител: Илияна Андреева

Клуб „В света на компютърното моделиране“

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководител: Красимира Стоева

Клуб „Млад информатик“


УЧЕБНА 2020-2021 г.:

Ръководител: Илияна Андреева

Клуб „В света на информационните технологии“

 

 

 

 

Клуб „В света на информационните технологии“ подари картички за 8 март на всички дами от педагогическия и непедагогическия персонал в училището, изработени в часовете по проекта:

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНА 2019-2020 г.:

Ръководител: Красимира Стоева