Search

Проект „Подкрепа за успех“

 Линк към платформата на Проект „Подкрепа за успех“

Ръководители на групите за допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения през учебната 2020-2021 г.:

  • Светлана Андреева
  • Таня Железова
  •  Иван Иванов
  •  Антония Енчева
  •  Юра Стойкова
  •  Иванка Качарова
  • Мария Димова-Георгиева