Search

Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети, издаден на основание чл. 270 от Закона за предучилищното и училищното образование от Министъра на образованието и науката Меглена Кунева.

Правомощия на Обществения съвет

Правилник за работата на Обществения съвет