Непедагогически персонал

Мариана Кирилова Димитрова- Счетоводител

Славка Кондева Йорданова- Технически секретар и Домакин

Кина Панайотова Андонова- образователен медиатор