Непедагогически персонал

 

Административен персонал

Миглена Иванова Енчева- Главен счетоводител

Славка Кондева Йорданова- Завеждащ административна служба

 

Обслужващ персонал

Величка Петкова Миткова- Чистач-хигиенист

Веска Димитрова Димитрова- Чистач-хигиенист

Кина Панайотова Андонова- Чистач-хигиенист

Росен Йорданов Баев- Общ работник


Медиатор

Веселина Йорданова Стоянова- Образователен медиатор