Педагогически персонал

Иван Иванов Иванов- Начален учител

Росица Николова Иванова- Начален учител

Милена Иванова Христова -  Начален учител

Таня Тодорова Железова – Начален учител

Юра Величкова Стойкова- Учител по Български език и литература

Метин Мехмедов Башев- Учител по Английски език

Иванка Илиева Качарова- Учител по Български език и литература, Математика и История и ицивилизации

Кремена Сотирова Сотирова- Учител по История и цивилизации, География и икономика и Английски език

Мария Петровна Божекова- Учител по Физическо възпитание и спорт

Красимира Симеонова Стоева- Учител по География и икономика, Биология и здравно образование и Компютърно моделиране и информационни технологии

Мария Димитрова Димова- Георгиева- Учител по Математика

Надежда Андреева Николова – Учител по Изобразително изкуство, Музика, Технологии и предприемачество


Антон Иванов Иванов- Учител в ГЦОУД

Гергана Петева Раадилова- Учител в ГЦОУД

Петя Христова Ангелова-  Учител в ГЦОУД

Димитър Веселинов Мушков – Учител в ГЦОУД

Веселин Велчев Балъкчиев – Учител в ГЦОУД

Ваня Сашева Малендакова – Учител в ГЦОУД

Магдалена Валентинова Маринова – Учител в ГЦОУД

Радостина Апостолова Чолакова - Учител в ГЦОУД

Цветелина Райнова Дюлгерова- Учител подготвителна група