Ръководство

Мадлена Янакиева Георгиева- Директор

Илияна Атанасова Андреева- Заместник-директор, учебна дейност

Яна Христова Тодорова- Педагогически съветник