Search

2020-2021 учебна година

Групи:

 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в начален етап-I клас – ръководител: Светлана Андреева
 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика в начален етап- I клас- ръководител: Светлана Андреева
 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в начален етап-II клас- ръководител: Иван Иванов
 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика в начален етап- II клас- ръководител: Иван Иванов
 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в начален етап- III клас- ръководител: Таня Железова

 

 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика в начален етап – III клас- ръководител: Таня Железова
 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература l начален етап – IV клас- ръководител: Антония Енчева
 • опълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика в начален етап – IV клас- ръководител: Антония Енчева
 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в прогимназиален етап –VI а клас- ръководител: Иванка Качарова
 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в прогимназиален етап- VI  б клас- ръководител: Иванка Качарова
 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в прогимназиален етап- VII а клас- ръководител: Юра Стойкова
 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в прогимназиален етап- VII б клас- ръководител: Юра Стойкова

 

 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика в прогимназиален етап-VII а клас- ръководител: Мария Георгиева

 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика в прогимназиален етап-VII б клас- ръководител: Мария Георгиева