Search

2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

В периода 5.05-23.05.2022 г. проведохме следните дейности, които бяха част от информационната ни кампания по Проект „Подкрепа за успех“:

 

  • 5.05-19.05.2022 г. проведохме междуучилищна дейност с ОУ „Христо Ботев“, с. Самуилово. Включиха се учениците от групите по проекта, които участваха във викторини по БЕЛ и Математика, организирани от ръководителите на групите в двете училища. Присъстваха много гости. Като в ОУ „Найден Геров“, наши специални гости бяха кмета на с. Гавраилово, координатора за Област Сливен на Център Амалипе, представители на читалището към с. Гавраилово;
  • 16.05.2022 г. проведохме Ден на отворените врати. Присъстваха родители на учениците от групите по проекта в часовете по БЕЛ и Математика на ръководителите на групите;
  • 17.05.2022 г. проведохме родителска среща. Присъстваха родители на учениците от групите и ръководителите на групите по проекта. Представи се презентация от Педагогическия съветник;
  • 17.05.2022 г. образователния медиатор към училището представи презентация на родителите на учениците от групите по проекта;
  • 19.05.2022 г. представихме видеофилм на тема „Добри практики на ръководителите от групите по Проект „Подкрепа за успех“, който се представи пред всички колеги от ОУ „Найден Геров“, гостите ни от с. Самуилово, кмета на с. Гавраилово, координатора за Област Сливен на Център Амалипе, представители на читалището към с. Гавраилово;
  • 23.05.2022 г. ръководителите на групите по проекта, както и УЕОУ подготвиха специални брошури за ценността на образованието, с цел популяризиране дейностите по проекта, които бяха раздавани на място в махалата на с. Гавраилово на родителите на наши ученици. Специално беше подготвена селфи рамка с логото на проекта, с която се направиха снимки.

 

Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в начален етап-I клас с Г-жа Антония Енчева

 

Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика в начален етап- I клас с Г-жа Антония Енчева

Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в начален етап- II клас с Г-жа Светлана Андреева


Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика в начален етап- II клас с Г-жа Светлана Андреева

Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в начален етап- III клас с Г-н Иван Иванов


Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика в начален етап – III клас с Г-н Иван Иванов

Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в начален етап – IV клас с Г-жа Таня Железова


Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика в начален етап – IV клас с Г-жа Таня Железова

Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в прогимназиален етап –VI а клас с Г-жа Юра Стойкова


Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в прогимназиален етап –VI б клас с Г-жа Юра Стойкова

Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в прогимназиален етап- VII а клас с Г-жа Иванка Качарова


Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в прогимназиален етап- VII б клас с Г-жа Иванка Качарова

Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика в прогимназиален етап- VII а клас с Г-жа Мария Димитрова-Георгиева


Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика в прогимназиален етап- VII б клас с Г-жа Мария Димитрова-Георгиева