Search

2020-2021 година

Групи:

„Играя и смятам“ – ръководител: Светлана Андреева

Описание: Извънкласна дейност за развитие на критично мислене, увереност и творчески подход за справяне с учебния материал по математика. Посредством откривателски игрови подход и логически задачи да се събуди интересът на учениците, за да успеят.

„Детска работилница“ – ръководител: Таня Железова

Описание: Учениците ще изработват изделия с природни материали, хартия, прежда, плат(текстил), бои; ще се запознаят с различни материали и техники за изработване на апликации, пана и предмети.

 

 

„Аз творецът“ – ръководител: Надежда Николова

Описание: Индивидуална и групова работа с учениците, даващи възможност за творческо мислене и развиване на усет към цветовете и формите, към изкуството и природата, формиране на естетически вкус.

„В движение – всяко постижение“ – ръководител: Мария Божекова

Описание: Чрез движения с музикален съпровод да се възпитават естетически чувства, ритмичност и синхрон на изпълненията. Това е модерен танцов фитнес за деца, който включва лесни комбинации от танцови движения, забавни упражнения и игри, които спомагат за координацията, физическото и интелектуално развитие на учениците.

„Моят еко отпечатък“ – ръководител: Яна Тодорова

Описание: Екологичното образование e насочено към формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка с оглед познаване на екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно използване на природните ресурси, както и опазване на природната среда и на екологичното равновесие.

„Историята през погледа на театъра“ – ръководител: Кремена Сотирова

Описание: Разучаване на исторически събития от различни епохи на цивилизацията. Изготвяне на сценарии и възстановка на избрани моменти. Пресъздаване на исторически процеси, явления и факти и въплъщаване на учениците в театрални роли.

„Християнските ценности в нашето общество“ – ръководител: Красимира Стоева

Описание: Групата има за цел да се запознае с основните християнски ценности, които да служат на учениците, за да разширят хоризонта на мисленето си и да се стремят към един по-добър начин на живот.