Непедагогически персонал

 

Административен персонал

Миглена Иванова Енчева- Главен счетоводител

Славка Кондева Йорданова- Завеждащ административна служба

 

Обслужващ персонал

Веселина Йорданова Стоянова- Чистач-хигиенист

Веска Димитрова Димитрова- Чистач-хигиенист

Росен Йорданов Баев- Общ работник

 

Медиатори

Диана Николова Петрова- Образователен медиатор

Кина Панайотова Андонова- Образователен медиатор