Search

2019-2020 учебна година

 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература-начален етап-I клас /Ръководител: Иван Иванов/ 
 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература-начален етап-II клас /Ръководител: Таня Железова/
 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика-начален етап-II клас /Ръководител: Таня Железова/
 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература-начален етап-III клас /Ръководител: Десислава Парушева/
 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика-начален етап-III клас /Ръководител: Десислава Парушева/
 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература-начален етап-IV клас /Ръководител: Радостина Чолакова/
 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика- начален етап-IV клас /Ръководител: Радостина Чолакова/
 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в прогимназиален етап –V а клас /Ръководител: Иванка Качарова/                                                                                                               
 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература в прогимназиален етап –  V б клас /Ръководител: Иванка Качарова/      
 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Човекът и природата в прогимназиален етап – V б клас /Ръководител: Надежда Николова/
 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература-VII а клас /Ръководител: Юра Стойкова/        
 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература-VII б клас /Ръководител: Юра Стойкова/
 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика-VII а клас /Ръководител: Мария Димова- Георгиева/
 • Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения по Математика-VII б клас /Ръководител: Мария Димова- Георгиева/