Работа по проект „Твоят час“

http://tvoiatchas.mon.bg/

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Заповядайте на 06.03.2017 г. в 14:00 часа в ОУ „Найден Геров“, където  ще се проведе публична изява по Проект „Твоят час“ на групата за обучителни затруднения по Български език и литература- IV клас.

Тема на събитието: Драматизация „Щъркът иде“

Водещ: Янка Величкова Кирилова

Участници: Учениците от групата за обучителни затруднения- IV клас

С уважение,

Мадлена Георгиева

Директор на ОУ „Найден Геров“

Заповядайте на 27.02.2017 г. в 14:00 часа в ОУ „Найден Геров“, където  ще се проведе публична изява по Проект „Твоят час“ на групата за занимания по интереси „Пътешествие назад във времето“- V-VIII клас.

Тема на събитието: Проект за изработване на възрожденско знаме. Изложба на проектите. Сценка „Галената щерка“.

Водещ: Кремена Сотирова Сотирова

Участници: Учениците от групата за занимания по интереси „Пътешествие назад във времето“- V-VIII клас.

С уважение,

Мадлена Георгиева

Директор на ОУ „Найден Геров“

Заповядайте на 24.02.2017 г. в 13:10 часа в ОУ „Найден Геров“, където  ще се проведе публична изява по Проект „Твоят час“ на групата за обучителни затруднения по Български език и литература- III клас.

Тема на събитието: Глагол. Лице на глагола.- открит урок

Водещ: Гинчо Стоянов Танев

Участници: Учениците от групата за обучителни затруднения по Български език и литература- III клас

С уважение,

Мадлена Георгиева

Директор на ОУ „Найден Геров“

Заповядайте на 02.02.2017 г. в 15:20 часа в ОУ „Найден Геров“, където  ще се проведе публична изява по Проект „Твоят час“ на групата за обучителни затруднения по Математика- IV клас.

Тема на събитието: Занимателна математика

Водещ: Янка Величкова Кирилова

Участници: Учениците от групата за обучителни затруднения- IV клас

С уважение,

Мадлена Георгиева

Директор на ОУ „Найден Геров“

Заповядайте на 31.01.2017 г. в 13:00 часа в Читалище „Слънце 1928″- с. Гавраилово, където  ще се проведе публична изява по Проект „Твоят час“ на групите за занимания по интереси:

  • Български народни хора и танци;
  • Български народни песни и танци;
  • Пътешествие назад във времето;
  • Цветна дъга;
  • Сръчни ръчички;
  • Подвижни игри и зумба.

Програма на събитието: 

Изложба на рисунки, апликации, изделия

Изложба на обредни хлябове

Драматизация на приказката „Житената питка“

Изпълнения на местни песни и фолклорни хора

Зумба танц „Gummy Bear”

Водещи: Ръководителите на групите за занимания по интереси

Участници: Учениците от групите за занимания по интереси

С уважение,

Мадлена Георгиева

Директор на ОУ „Найден Геров“

Заповядайте на 23.12.2016 г. в ОУ „Найден Геров“, където  ще се проведе публична изява по Проект „Твоят час“ на групата за обучителни затруднения по Български език и литература- I клас.

Тема на събитието: Коледа и Нова година

Водещ: Мария Петрова Кирова

Участници: Учениците от групата за обучителни затруднения- I клас

С уважение,

Мадлена Георгиева

Директор на ОУ „Найден Геров“

СНИМКИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА 23.12.2016 Г.:

Related posts:

Comments are closed.