СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Кметът на Сливен Стефан Радев обяви 9 януари – понеделник, за неучебен ден

   Кметът на Сливен Стефан Радев издаде заповед, с която обявява 9 януари – понеделник, за неучебен ден за всички училища на територията на общината.

Заповедта е от днес – 6 януари, и е във връзка с прогнозата за времето на НИМХ при БАН, съгласно която се очакват влошени метеорологични условия в следващите дни.

„Тъй като зимната обстановка в общината е тежка, а според прогнозата на синоптиците се очакват минусови температури в следващите няколко дни, е необходимо да предприемем превантивни действия. Най-важни са сигурността и здравето на децата и не можем да си позволим да ги поставяме в риск, ако обстановката се утежни. Заповедта се свежда до знанието на началника на Регионалното управление на образованието и на директорите на училища за сведение и изпълнение“, каза кметът Стефан Радев.

Снимки

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
Министерството на образованието и науката и Кметът на Сливен Стефан Радев обяви за неучебни дни 5 и 6 януари

Кметът на Сливен Стефан Радев издаде заповед, с която 5 и 6 януари – четвъртък и петък, се обявяват за неучебни дни за училищата в общината. Целта е опазване здравето на децата заради предстоящата прогноза за лоши метеорологични условия и големия процент заболели от остри респираторни заболявания, въпреки, че техният брой не позволява обявяването на грипна епидемия на територията на Сливен.

Снимки

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

За подпомагане дейността на развитието на ОУ „Найден Геров“ и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 7, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои създаването на Обществен съвет към училището.

Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, каня Вас на 20.12.2016 г. от 16,00 ч. в Компютърния кабинет на училището, ул. „Каменица“ № 2, за провеждане на събрание на родителите при следния дневен ред:

-         Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

-         Избор на  състав/членове и резервни членове на Обществен съвет към ОУ„Найден Геров“.

Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Найден Геров“.

Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни.

 

 

 

МАДЛЕНА ГЕОРГИЕВА,

ДИРЕКТОР НА ОУ„НАЙДЕН ГЕРОВ

Related posts:

Comments are closed.