Външно оценяване

Външно оценяване

IV клас

Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа

Математика – 30 май 2022 г., начало 10,00 часа

VII клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 9,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 9,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 9,00 часа

 

Заповед на министъра на образованието