Паралелки

Паралелки

 През учебната 2020/2021 г. в  училището се обучават 233 ученици, разпределени в десет паралелки от  І до VІІ клас и една предучилищна група.