Search

Работа по проекти

Работа по проекти и национални програми

Проект „Подкрепа за успех“

Проект „Образование за утрешния ден“

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Национална програма „Заедно в грижата за ученика“

Национална програма  „Занимания по интереси“

Национална програма  „Без свободен час“