Учебна информация

Информация за провеждане на онлайн занятия по време на извънредното положение в Република България

Уважаеми родители, във връзка с намаляване на заболевоемостта в Община Сливен и писмо на РЗИ-Сливен, Ви уведомяваме:

Тестването на учениците от 1 до 7 клас, да бъде преустановено, считано от 18.03.2022 г. Всички ученици трябва да се завърнат присъствено на училище.

Уважаеми родители, във връзка с намаляване на заболевоемостта в Община Сливен към 25.02.2022 г. Ви уведомяваме:

Въвеждане на присъствено обучение, считано от 28.02.2022 г. на учениците от V до VII клас, за които родителите са дали писмено съгласие, съгласно утвърденото седмично разписание от РЗИ-Сливен. За всички останали ученици, за които нямаме писмено съгласие от родител за тестване, продължават да се обучават от разстояние в електронна среда.

Уважаеми родители, във връзка с увеличаване на заболевоемостта в Община Сливен към 16.02.2022 г. Ви уведомяваме:

I. Да продължи присъственото обучение на учениците от I до IV клас, за които родителите са дали писмено съгласие, съгласно утвърденото седмично разписание от РЗИ-Сливен.

II. Въвеждане на присъственото обучение на учениците от V и VII клас от 21.02.2022 г. до 25.02.2022 г., за които родителите са дали писмено съгласие, съгласно утвърденото седмично разписание от РЗИ-Сливен.

III. Въвеждане на обучение в електронна среда, считано от 21.02.2022 г. до 25.02.2022 г., включително на учениците от VI клас.

Уважаеми родители, във връзка с увеличаване на заболевоемостта в Община Сливен към 07.02.2022 г. Ви уведомяваме:

I. Въвеждане на присъствено обучение, считано от 07.02.2022 г. на учениците от I до IV клас, за които родителите са дали писмено съгласие, съгласно утвърденото седмично разписание от РЗИ-Сливен.

II. Въвеждане на обучение в електронна среда, считано от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г., включително на учениците от V до VII клас на ротационен принцип, както следва:

  • В периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. за учениците от VIа, VIб клас;
  • В периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. за учениците от Vа, Vб, VIIа, VIIб клас.

Уважаеми родители, във връзка с увеличаване на заболевоемостта в Община Сливен към 03.01.2022 г. Ви уведомяваме:

1. Възобновява се тестването на учеииците в училище. Първото тестване ще бъде на 05.01.2022 г., а следващото съответно на 10.01.2022 г.

2. За всички останали ученици,за които няма декларирано писмено съгласие от родител, продължават да се обучават в електронната платформа Google classroom.

Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

1. Въвеждаме присъствено обучение, считано от 06.12.2021 г. на учениците от I до VII клас, за които родителите са дали писмено съгласие, съгласно утвърденото седмично разписание от РЗИ-Сливен.

2. За всички останали ученици,за които няма декларирано писмено съгласие от родител, продължават да се обучават в електронната платформа Google classroom.

Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

От 2 ноември до 15 ноември всички ученици в Община Сливен ще провеждат обучението си от разстояние в електронна среда. Учебните занятия в ОУ „Найден Геров“ ще се провеждат с утвърденото седмично разписание за първи учебен срок, в електронната платформа „Google classroom”.

График на часовете:oo

  • За периода/01.11.2021 г. – 15.11.2021 г. / за I-VII клас
  • Учебните занятия започват:

-        I-IV клас – 9:00 ч.;

-         V, VI, VII клас – 8:00 ч.

и завършват съгласно седмично разписание:

Дневно разписание на учебните часове  в условия на обучение в електронна среда от разстояние

І-ІV клас

Учебен час

Междучасие

1

09.00-09.20

09.20-09.30

2

09.30-09.50

09.50-10.10

3

10.10-10.30

10.30-10.40

4

10.40-11.00

11.00-11.10

5

11.10-11.30

11.30-11.40

6

11:40-12:00

І-ІV клас-ГЦОУД  /ЗАНИМАЛНЯ/

Час

Дейности

ОБЯД

12.00-12.30

1. Организиран отдих и физическа активност

12.30-12.50

2.Самоподготовка

12.50-13.10

3. Самоподготовка

13.20-13.40

4.Занимания по интереси

13.40-14.00

5. Занимания по интереси

14.00-14.20

6.Организиран отдих и физическа активност

14.20-14.40

V -VІІ клас

Учебен час

Междучасие

1

08.00-08.30

08.30-08.40

2

08.40-09.10

09.10-09.30

3

09.30-10.00

10.00-10.10

4

10.10-10.40

10.40-10.50

5

10.50-11.20

11.20-11.30

6

11:30-12:00

12:00-12:10

7

                12:10-12:40

V -VІІ клас-ГЦОУД  /ЗАНИМАЛНЯ/- 1 вариант

Час

Дейности

ОБЯД

12.00-12.30

1. Организиран отдих и физическа активност

12.30-13.00

2.Самоподготовка

13.00-13.30

3. Самоподготовка

13.40-14.10

4.Занимания по интереси

14.10-14.40

5. Занимания по интереси

14.40-15.10

6.Организиран отдих и физическа активност

15.10-15.40

 

 

V -VІІ клас-ГЦОУД  /ЗАНИМАЛНЯ/- 2 вариант

Час

Дейности

ОБЯД

12.40-13.10

1. Организиран отдих и физическа активност

13.10-13.40

2.Самоподготовка

13.40-14.10

3. Самоподготовка

14.20-14.50

4.Занимания по интереси

14.50-15.20

5. Занимания по интереси

15.20-15.50

6.Организиран отдих и физическа активност

15.50-16.20

 

 

При проблеми с платформата „Google classroom“ или в електронния дневник „Школо“, учениците и родителите могат да се обръщат към класните ръководители.

Понеделник – 1 ноември – Денят на народните будители, е празничен и неучебен за всички в системата на образованието.

Очакваме с нетърпение скоро да се видим в двора на ОУ „Найден Геров“- с. Гавраилово.

Графици за прием за учебната 2020-2021 г.

ГРАФИК на дейностите по приемането на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Сливен за учебната 2023/ 2024 г.

Седмично разписание

Седмично разписание за учебната 2022-2023 г.- 2 срок

 

Организация на учебния ден за 2 учебен срок на учебната 2022-2023 г.

 

 

 

Външно оценяване

IV клас

Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа

Математика – 30 май 2022 г., начало 10,00 часа

VII клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 9,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 9,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 9,00 часа

 

Заповед на министъра на образованието

Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022 – 2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за I – XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

06.02.2023 г.  I – XII клас

Неучебни дни

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

16.05.2023 г. XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2023 г. І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2023 г. VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2023 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)