Monthly Archives: април 2013

На ПИГ- четем, рисуваме, творим!

Обществени поръчки

Прием

Училищен план-прием за учебната 2020-2021 г.

Паралелки

 През учебната 2021/2022 г. в  училището се обучават 202 ученици, разпределени в десет паралелки от  І до VІІ клас и една предучилищна група. 

 

 

Олимпиади, Състезания, Конкурски

Бюджет

 Отчет на бюджет- второ тримесечие на 2024 г.

Отчет на бюджет- първо тримесечие на 2024 г.

Отчет на бюджет- четвърто тримесечие на 2023 г.

Отчет на бюджет- трето тримесечие на 2023 г.

Отчет на бюджет- второ тримесечие на 2023 г.

Отчет на бюджет- първо тримесечие на 2023 г.

Отчет на бюджет-четвърто тримесечие на 2022 г.

Отчет на бюджет- трето тримесечие на 2022 г.

Отчет на бюджет- второ тримесечие на 2022 г.

Отчет на бюджет- първо тримесечие на 2022 г. 

Отчет на бюджет-четвърто тримесечие на 2021 г.

Отчет на бюджет- трето тримесечие на 2021 г.

Отчет на бюджет- второ тримесечие на 2021 г.

Отчет на бюджет- първо тримесечие на 2021 г.

Отчет на бюджет-четвърто тримесечие на 2020 г.

Отчет на бюджет- трето тримесечие на 2020 г.

Отчет на бюджет- второ тримесечие на 2020 г.

Отчет на бюджет- първо тримесечие на 2020 г.

Отчет на бюджет – четвърто тримесечие на 2019 г.

Отчет на бюджет- трето тримесечие на 2019 г.

Отчет на бюджет- второ тримесечие на 2019 г.

Отчет на бюджет- първо тримесечие на 2019 г.

Отчет на бюджет – четвърто тримесечие на 2018 г.

Отчет на бюджет- трето тримесечие на 2018 г.

Отчет на бюджет- второ тримесечие на 2018 г.

Отчет на бюджет- първо тримесечие на 2018 г.

Отчет на бюджет-четвърто тримесечие на 2017 г.

Отчет на бюджет-трето тримесечие на 2017 г.

Отчет на бюджет-второ тримесечие на 2017 г.

Отчет на бюджет-първо тримесечие на 2017 г.

Отчет на бюджет за 2016 г.

Отчет на бюджет – второ тримесечие на 2016г.

Отчет на бюджет – първо тримесечие на 2016

Отчет на бюджет – четвърто тримесечие на 2015г.

Отчет на бюджет – трето тримесечие на 2015г.

Отчет на бюджет – второ тримесечие на 2015г.

Отчет на бюджет – първо тримесечие 2015

Отчет на бюджета – четвърто тримесечие 2013 – 2014 г.

Отчет на бюджета – трето тримесечие 2013 – 2014  г.

 

 

Седмично разписание

Седмично разписание за учебната 2023-2024 г.- 2 срок

Седмично разписание за учебната 2023-2024 г.- 1 срок

 

Външно оценяване

IV клас

Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

VII клас

Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 9,00 часа

Математика – 21 юни 2023 г., начало 9,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 9,00 часа

 

Заповед на министъра на образованието

Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I – XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г.  I – XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024 г. XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г. І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г. VII клас (18 учебни седмици)

Публични покани

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ