Monthly Archives: ноември 2016

Работа по проект „Твоят час“

http://tvoiatchas.mon.bg/

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Заповядайте на 06.03.2017 г. в 14:00 часа в ОУ „Найден Геров“, където  ще се проведе публична изява по Проект „Твоят час“ на групата за обучителни затруднения по Български език и литература- IV клас.

Тема на събитието: Драматизация „Щъркът иде“

Водещ: Янка Величкова Кирилова

Участници: Учениците от групата за обучителни затруднения- IV клас

С уважение,

Мадлена Георгиева

Директор на ОУ „Найден Геров“

Заповядайте на 27.02.2017 г. в 14:00 часа в ОУ „Найден Геров“, където  ще се проведе публична изява по Проект „Твоят час“ на групата за занимания по интереси „Пътешествие назад във времето“- V-VIII клас.

Тема на събитието: Проект за изработване на възрожденско знаме. Изложба на проектите. Сценка „Галената щерка“.

Водещ: Кремена Сотирова Сотирова

Участници: Учениците от групата за занимания по интереси „Пътешествие назад във времето“- V-VIII клас.

С уважение,

Мадлена Георгиева

Директор на ОУ „Найден Геров“

Заповядайте на 24.02.2017 г. в 13:10 часа в ОУ „Найден Геров“, където  ще се проведе публична изява по Проект „Твоят час“ на групата за обучителни затруднения по Български език и литература- III клас.

Тема на събитието: Глагол. Лице на глагола.- открит урок

Водещ: Гинчо Стоянов Танев

Участници: Учениците от групата за обучителни затруднения по Български език и литература- III клас

С уважение,

Мадлена Георгиева

Директор на ОУ „Найден Геров“

Заповядайте на 02.02.2017 г. в 15:20 часа в ОУ „Найден Геров“, където  ще се проведе публична изява по Проект „Твоят час“ на групата за обучителни затруднения по Математика- IV клас.

Тема на събитието: Занимателна математика

Водещ: Янка Величкова Кирилова

Участници: Учениците от групата за обучителни затруднения- IV клас

С уважение,

Мадлена Георгиева

Директор на ОУ „Найден Геров“

Заповядайте на 31.01.2017 г. в 13:00 часа в Читалище „Слънце 1928″- с. Гавраилово, където  ще се проведе публична изява по Проект „Твоят час“ на групите за занимания по интереси:

  • Български народни хора и танци;
  • Български народни песни и танци;
  • Пътешествие назад във времето;
  • Цветна дъга;
  • Сръчни ръчички;
  • Подвижни игри и зумба.

Програма на събитието: 

Изложба на рисунки, апликации, изделия

Изложба на обредни хлябове

Драматизация на приказката „Житената питка“

Изпълнения на местни песни и фолклорни хора

Зумба танц „Gummy Bear”

Водещи: Ръководителите на групите за занимания по интереси

Участници: Учениците от групите за занимания по интереси

С уважение,

Мадлена Георгиева

Директор на ОУ „Найден Геров“

Заповядайте на 23.12.2016 г. в ОУ „Найден Геров“, където  ще се проведе публична изява по Проект „Твоят час“ на групата за обучителни затруднения по Български език и литература- I клас.

Тема на събитието: Коледа и Нова година

Водещ: Мария Петрова Кирова

Участници: Учениците от групата за обучителни затруднения- I клас

С уважение,

Мадлена Георгиева

Директор на ОУ „Найден Геров“

СНИМКИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА 23.12.2016 Г.:

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Кметът на Сливен Стефан Радев обяви 9 януари – понеделник, за неучебен ден

   Кметът на Сливен Стефан Радев издаде заповед, с която обявява 9 януари – понеделник, за неучебен ден за всички училища на територията на общината.

Заповедта е от днес – 6 януари, и е във връзка с прогнозата за времето на НИМХ при БАН, съгласно която се очакват влошени метеорологични условия в следващите дни.

„Тъй като зимната обстановка в общината е тежка, а според прогнозата на синоптиците се очакват минусови температури в следващите няколко дни, е необходимо да предприемем превантивни действия. Най-важни са сигурността и здравето на децата и не можем да си позволим да ги поставяме в риск, ако обстановката се утежни. Заповедта се свежда до знанието на началника на Регионалното управление на образованието и на директорите на училища за сведение и изпълнение“, каза кметът Стефан Радев.

Снимки

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
Министерството на образованието и науката и Кметът на Сливен Стефан Радев обяви за неучебни дни 5 и 6 януари

Кметът на Сливен Стефан Радев издаде заповед, с която 5 и 6 януари – четвъртък и петък, се обявяват за неучебни дни за училищата в общината. Целта е опазване здравето на децата заради предстоящата прогноза за лоши метеорологични условия и големия процент заболели от остри респираторни заболявания, въпреки, че техният брой не позволява обявяването на грипна епидемия на територията на Сливен.

Снимки

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

За подпомагане дейността на развитието на ОУ „Найден Геров“ и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 7, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои създаването на Обществен съвет към училището.

Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, каня Вас на 20.12.2016 г. от 16,00 ч. в Компютърния кабинет на училището, ул. „Каменица“ № 2, за провеждане на събрание на родителите при следния дневен ред:

-         Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

-         Избор на  състав/членове и резервни членове на Обществен съвет към ОУ„Найден Геров“.

Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ОУ „Найден Геров“.

Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни.

 

 

 

МАДЛЕНА ГЕОРГИЕВА,

ДИРЕКТОР НА ОУ„НАЙДЕН ГЕРОВ